За седмицата – 23.11.2020г. – 27.11.2020 г. /усреднено/ :

Ученици отсъстващи по здравословни причини: 9,17 %                       

Ученици отсъстващи по други причини:                   2.5 %             

Учители отсъстващи по здравословни причини: 11,12 %

Учители ползващи отпуск /платен и неплатен/:     1,11 %

Причини за отсъствие на учениците /включени са само учениците от ПГ и начален етап/ Брой отсъстващи ученици за деня – 27.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 3
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

3
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

6 ученици – 9,38 %

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

1
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

7 ученици – 10.94 %

 

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 27.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

2-ма учители – 11.12 %

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

2-ма учители – 11.12 %

 

Причини за отсъствие на учениците /включени са само учениците от ПГ и начален етап/ Брой отсъстващи ученици за деня – 26.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 3
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

4
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

7 ученици – 10.93 %

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

1
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

8 ученици – 12.5 %

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 26.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 0
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

2-ма учители – 11.12 %

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

2-ма учители – 11.12 %

 

Причини за отсъствие на учениците /включени са само учениците от ПГ и начален етап/ Брой отсъстващи ученици за деня – 25.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 3
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

5
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

8 ученици – 12,5 %

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

1
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

9 ученици – 14,06 %

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 25.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 0
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

2-ма учители – 11,12 %

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

2-ма учители – 11,12 %

 

Причини за отсъствие на учениците /включени са само учениците от ПГ и начален етап/ Брой отсъстващи ученици за деня – 24.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 3
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

3
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

6 ученици – 9,38 %

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

2
С разрешения на директора – до 7 дни

 

1
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

9 ученици – 14,06 %

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 24.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 0
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

2-ма учители – 11,12 %

В платен годишен отпуск

 

1
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68 %

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 23.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

3
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

5 ученици – 4,2 %

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

2
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

7 ученици – 5,88 %

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 23.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 0
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

2-ма учители – 11,12 %

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

2-ма учители – 11,12 %

 

За седмицата – 16.11.2020г. – 20.11.2020 г. /усреднено/ :

Ученици отсъстващи по здравословни причини: 9,24 %            

Ученици отсъстващи по други причини:                 0,34 %            

Учители отсъстващи по здравословни причини: 16,68 %

Учители ползващи отпуск /платен и неплатен/:     0,00 %

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 20.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

2
Друга здравословна причина

 

8
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

11 ученици – 9,24%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

2
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

13 ученици – 10,92%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 20.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 19.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

2
Друга здравословна причина

 

7
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

10 ученици – 8,4 %

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

10 ученици – 8,4 %

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 19.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 18.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 3
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

3
Друга здравословна причина

 

5
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

11 ученици – 9,24%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

11 ученици – 9,24%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 18.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 17.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

3
Друга здравословна причина

 

7
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

12 ученици – 10,08%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

12 ученици – 10,08%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 17.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 16.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

9
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

11 ученици – 9,24%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

11 ученици – 9,24%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 16.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

За седмицата 09.11.2020г. – 13.11.2020г. /усреднено/ :

Ученици отсъстващи по здравословни причини: 8,23 %            

Ученици отсъстващи по други причини:             0,17 %            

Учители отсъстващи по здравословни причини: 16,68 %

Учители ползващи отпуск /платен и неплатен/:  1,11 %

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 13.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

9
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

11 ученици – 7,56%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

11 ученици –7,56%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 13.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 12.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

11
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

13 ученици – 10,92%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

13 ученици –10,92%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 12.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

2
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 11.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

8
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

10 ученици – 8,4%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

1
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

11 ученици – 9,24%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 11.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 0
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

3
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 10.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

0
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 10.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

2
Друга здравословна причина

 

7
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

10 ученици – 8,4%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

10 ученици – 8,4%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 09.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

1
В неплатен годишен отпуск

 

0
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

4-ма учители – 22,24%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 09.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

0
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

0
Друга здравословна причина

 

6
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

7 ученици – 5,88%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

0
С разрешения на директора – до 7 дни

 

0
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

7 ученици – 5,88%

 

За седмицата /усреднено/ : 03.11 – 06.11.2020 г.

Ученици отсъстващи по здравословни причини: 6,93 %            

Ученици отсъстващи по други причини:                 1,12 %            

Учители отсъстващи по здравословни причини: 15,29 %

Учители ползващи отпуск /платен и неплатен/:      0,00 %

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 06.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

 
В неплатен годишен отпуск

 

 
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 06.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

7
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

10 ученици – 8,4%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

 
С разрешения на директора – до 7 дни

 

 
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

10 ученици – 8,4%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 05.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

 
В неплатен годишен отпуск

 

 
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 05.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

6
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини

 

 

9 ученици – 7,56%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

 
С разрешения на директора – до 7 дни

 

1
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

10 ученици – 8,4%

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 04.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

3-ма учители – 16,68%

В платен годишен отпуск

 

 
В неплатен годишен отпуск

 

 
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

3-ма учители – 16,68%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 04.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 2
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

 
Друга здравословна причина

 

6
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

8 ученици – 6,72%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

2
С разрешения на директора – до 7 дни

 

 
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

10 ученици – 8,4%

 

Причини за отсъствие на учителите Брой отсъстващи учители за деня – 03.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19  
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

1
Друга здравословна причина

 

1
 

Общо отсъстващи учители по здравословни причини:

 

 

2-ма учители – 11,12%

В платен годишен отпуск

 

 
В неплатен годишен отпуск

 

 
 

Общо отсъстващи учители за деня:

 

 

2-ма учители – 11,12%

 

Причини за отсъствие на учениците Брой отсъстващи ученици за деня – 03.11.2020г.
Карантиниран от РЗИ с положителен PSR тест за COVID-19

 

 
Карантиниран от РЗИ като контактен на близък с положителен PSR тест за COVID-19 1
Остро респираторно заболяване /грип и др./

 

 
Друга здравословна причина

 

5
 

Общо отсъстващи ученици по здравословни причини:

 

 

6 ученици – 5,04%

С разрешения на класния ръководител – до 3 дни

 

1
С разрешения на директора – до 7 дни

 

 
 

Общо отсъстващи ученици за деня:

 

 

7 ученици – 5,88%