Към дата 27.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са  от Iа, IIa и IIIa клас. Учителят е в ГЦОУД – 5-6 клас. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона – 9,38 % /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към дата 26.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 25.11.2020г.

Към дата 25.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 24.11.2020г.

Към дата 24.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа, IIа и IIIа клас.

Към дата 23.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа и IIа клас.

Към дата 20.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 19.11.2020г.

Заповед за носене на лични предпазни средства

Към дата 19.11.2020 г., в училището има един карантиниран ученик и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Ученикът е от Iа клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към дата 18.11.2020 г., в училището има трима карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са от Iа, Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“/.

Към дата 17.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 16.11.2020г.

Към дата 16.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо петък – 13.11.2020г.

Към дата 13.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са в Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището. Нямаме случай на заразен ученик или учител с COVID-19, а броя на отсъстващите ученици във връзка с други здравословни причини, в това число и с остри респираторни заболявания, е в рамките на нормалното за сезона /по-подробна информация е предоставена на сайта на училището в раздел „COVID-19“, подраздел „Седмична статистика“.

Задължително носене на маски от учениците по време на учебните часове

Към дата 12.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици и един карантиниран учител, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са в Vа и VIIa клас. Учителят е в ПГ. Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището.

Към дата 11.11.2020 г., в училището има двама карантинирани ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Учениците са в Vа и VIIa клас. Няма констатирани случаи на учители, служители и работници на територията на училището, които да са с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Няма карантинирани учители, служители и работници.  Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището.

Към дата 10.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 09.11.2020г.

Към дата 09.11.2020 г., в училището има един карантиниран ученик, контактен на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Ученикът е от VIa клас. Няма констатирани случаи на учители, служители и работници на територията на училището, които да са с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Има един карантиниран учител в начален етап, като контактен на близък/роднина с позитивен  psr-тест  за Covid-19.  Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището.

Към дата 06.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 05.11.2020г.

Към дата 05.11.2020 г., в училището има две карантинирани деца/ученици, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Децата/учениците са в подготвителна група и VIа клас. Няма констатирани случаи на учители, служители и работници на територията на училището, които да са с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Има един карантиниран учител в начален етап, като контактен на близък/роднина с позитивен  psr-тест  за Covid-19.  Всички мерки за превенция от заразяване с Covid-19 се спазват стриктно на територията на училището.

Към дата 04.11.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 03.11.2020г.

Към дата 03.11.2020 г., в училището има само едно карантинирано дете, контактно на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19. Детето е в подготвителна група. Няма констатирани случаи на учители, служители и работници на територията на училището, които да са с позитивен  psr-тест  за Covid-19 или да са конткатни на близък със същия тест.

Към дата 29.10.2020 г. са налице данни от здравните власти  за карантинирано  дете от подготвителна група, контактно на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19.

Предприети мерки:

 • Карантиниране на детето от ПГ; 
 • Задължително носене на маски от децата в ПГ в общите помещения;
 • Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие;
 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според План за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020-2021 година, публикуван на сайта на училището.
 • Информирани са родителите децата от ПГ;
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ;
 • За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на
  маски от децата, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва
  да осигуряват ежедневната наличност на маска за своете дете.

 

Към дата 28.10.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 27.10.2020г.

Към дата 27.10.2020г., няма промяна на епидемиологичната обстановка на територията на училището спрямо вчера – 26.10.2020г.

Към дата 26.10.2020 г. са налице данни от здравните власти  за карантинирани ученици от 3-ти и 7-ми клас, контактни на лице с позитивен  psr-тест  за Covid-19.

Предприети мерки  към   дата  26.10.2020 г.:

 • Карантиниране на двамата ученици – от 3-ти и 7-ми клас; 
 • Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност;
 • Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие;
 • Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според План за работа в условията на COVID-19 за учебната 2020-2021 година, публикуван на сайта на училището.
 • Информирани са учениците и родителите от 3-ти и 7-ми клас;
 • Поддържане на постоянна връзка с РЗИ
 • За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на
  маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва
  да осигуряват ежедневната наличност на маска за своете дете.