Уважами родители,

От тази учебна година в училището се работи с електронен формат на дневниците за:

1. Подготвителна група; 2. I-III клас; 3. IV клас и V-VII клас.

За целта е сключен договор с електронната платформа „Shkolo.bg – Дигитална трансформация на училища“. Със същата платформа е сключен договор и за  „Виртуално училище“, което ще се използва при евентуално преминаване на ученици, паралелки или цялото училище на обучение в електронна среда от разстояние. 

Ето и линк към електронната платформа на „Shkolo.bg“ :

https://www.shkolo.bg/