Директор – Пламен Алеков     Тел: 0877 20 42 07
 
Заместник – директор учебна дейност – Даниела Панчева  Тел: 0877 11 37 48
 
Завеждащ административна служба – Албена Пеева  Тел: 0876 93 26 79